Impozit pe gospodarie

Impozitul pe gospodarii. Ce prevede documentul de lucru publicat de Ministerul Finantelor?

Conceptul referitor la administrarea impozitului pe venit, prin globalizare anuala pentru fiecare gospodarie din Romania este evaluat de catre o paleta larga de specialisti, atat din partea Ministerului Finantelor Publice, cat si din partea Uniunii Nationale a Notarilor Publici, a Camerei Consultantilor Fiscali, a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, iar dupa finalizarea analizelor si a simularilor necesare, proiectul Codului Economic, in care vor fi integrate toate propunerile avizate, va fi supus dezbaterii publice si inaintat Parlamentului Romaniei.

1. Ce inseamna gospodaria

Reprezinta un grup alcatuit din una sau mai multe persoane fizice inrudite sau neinrudite, care au un patrimoniu comun pe care il administreaza impreuna din punct de vedere economic si financiar si locuiesc/nu locuiesc efectiv la acelasi numar cadastral.

2. Ce venituri sunt supuse impozitului:
a) venituri din activitati independente;
b) venituri din salarii si asimilate salariilor;
c) venituri din cedarea folosintei bunurilor;
d) venituri din investitii;
e) venituri din pensii;
f) venituri din activitati agricole, silvicultur
a si piscicultura;
g) venituri din premii si din jocuri de noroc;
h) venituri din transferul proprietatilor imobiliare.

3. Persoanele scutite de la plata impozitului

 • persoanele cu handicap grav sau accentuat;

 • persoanele cu venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii de creare de programe pentru calculator;

 • persoanele cu venituri din salarii si asimilate salariilor ca urmare a desfasurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa si/sau de dezvoltare tehnologica;

 • persoanele cu venituri realizate din exercitarea profesiei de medic, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului de finante.

4. Venituri neimpozabile

 • veniturile realizate din valorificarea, prin centrele de colectare, a bunurilor mobile sub forma deseurilor care fac obiectul programelor nationale finantate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice;

 • veniturile de orice fel, in bani sau in natura, primite la predarea deseurilor din patrimoniul personal;

 • sumele primite pentru cazurile de invaliditate sau deces;

 • veniturile primite de membrii misiunilor diplomatice si ai posturilor consulare pentru activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, in conditii de reciprocitate, in virtutea regulilor generale ale dreptului international sau a prevederilor unor acorduri speciale la care Romania este parte;

 • sumele sau bunurile, inclusiv titluri de valoare si aur financiar, primite cu titlu de mostenire ori donatie;

 • veniturile nete in valuta primite de membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si institutelor culturale ale Romaniei amplasate in strainatate, precum si veniturile in valuta primite de personalul incadrat in institutiile publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala, trimis in misiune permanenta in strainatate;

 • veniturile primite de oficialii organismelor si organizatiilor internationale din activitatile desfasurate in Romania in calitatea lor oficiala, cu conditia ca pozitia acestora de oficial sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

 • veniturile primite de cetateni straini pentru activitatea de consultanta desfasurata in Romania, in conformitate cu acordurile de finantare nerambursabila incheiate de Romania cu alte state, cu organisme internationale sau organizatii nonguvernamentale;

 • veniturile primite de cetateni straini pentru activitati desfasurate in Romania, in calitate de corespondenti de presa, cu conditia reciprocitatii acordate cetatenilor romani pentru venituri din astfel de activitati si cu conditia ca pozitia acestor persoane sa fie confirmata de Ministerul Afacerilor Externe;

 • materialele publicitare, pliantele, mostrele, punctele bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor, precum si cardurile de reduceri nenominale si transmisibile distribuite gratuit acordate in cadrul unor programe promotionale.

5. Venitul net anual global impozabil pe gospodarie

Venitul anual global (Vga) se determina la nivelul fiecarei gospodarii si reprezinta suma veniturilor/castigurilor nete/brute, dupa caz, obtinute de catre fiecare membru al gospodariei din Romania, cu exceptia veniturilor neimpozabile si a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite.

Determinarea plafonului neimpozabil aferent (Pn) gospodariei se efectueaza pe baza punctajului acordat in functie de numarul membrilor gospodariei.

Punctajul (P) alocat gospodariei este egal cu numarul membrilor gospodariei plus un punct.

P = numar de puncte +1

Stabilirea plafonului neimpozabil aferent gospodariei se calculeaza ca produsul intre punctajul acordat gospodariei, 1.000 de lei si 12 luni.

Pn = P x 1.000 lei x 12 luni

Venitul global ajustat se stabileste ca diferenta intre venitul anual global si plafonul neimpozabil.

Vgaj = Vag – Pn

In situatia in care venitul anual global ajustat este negativ (Vgaj<0) gospodariilor unde se afla copii minori, se acorda un sprijin financiar in suma de 1.600 lei/an pentru fiecare copil. Copii care urmeaza cursurile obligatorii ale invatamantului preuniversitar beneficiaza de aceasta suma doar cu conditia ca absențele nemotivate sa nu depaseasca 10% din totalul orelor de curs.

Daca venitul anual global ajustat este pozitiv, venitul net anual global impozabil (Vnai) se determina prin acordarea din venitul anual global ajustat pe gospodarie a urmatoarelor deduceri:

 1. contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate datorate si platite de catre persoanele fizice in baza art. 148 si 170 din Codul fiscal;

 2. primele de asigurare voluntara de sanatate, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodarie;

 3. fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;

 4. prime de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si serviciile medicale furnizate sub forma de abonament;

 5. asigurarile obligatorii pentru casa si masina (RCA).

 6. programe educationale si recreere pentru copiii aflati in intretinere: gradinite particulare, programe tip before/after school, taxe scolare, tabere sau excursii scolare, cursuri: limbi straine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditatii;

 7. alimentarea contului pentru educatie permanenta, infiintat in baza Legea nr. 1/2011 Legea educatiei nationale;

 8. activitati educationale pentru tineri/adulti (ex. taxe scolare, etc.);

 9. activitati sportive pentru adulti (ex. abonamente sala fitness, gimnastica, dans, alte activitati sportive);

 10. achizitii de carti si produse de papetarie;

 11. activitati culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);

 12. servicii balneo-climaterice, fizioterapeutice, kinetoterapeutice;

 13. medicamente pentru boli cronice si grave;

 14. intretinere si reparatii gospodarie;

Deducerile (D) se acorda anual, in limita plafonului neimpozabil aferent unei luni. in cazul in care plafonul neimpozabil lunar variaza, se alege plafonul neimpozabil lunar care are valoarea cea mai mare. Cheltuielile deductibile care se pot deduce, sunt cele efectuate de catre oricare dintre membrii gospodariei, pentru acestia sau pentru alti membrii ai gospodariei, justificate cu documente.

Daca venitul net anual global impozabil este negativ, se aloca fiecarui copil din gospodarie suma de 1.200 lei/an.

Impozitul pe venitul anual global (IVG) pe gospodarie se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual global impozabil (Vnai).

IVG = Vnai x 10%

In situatia in care venitul net anual global are o valoare pozitiva, dar se afla sub valoarea plafonului neimpozabil, din impozitul pe venitul anual global se deduce suma de 1.200 lei reprezentand sprijinul financiar acordat pentru fiecare copil.

Impozitul pe venitul anual global de plata se achita in termen de 90 de zile de la data depunerii declaratiei de venit global.

6. Cotele de impozitare

Impozitul anual global datorat pe gospodarie se stabileste prin aplicarea urmatoarelor cote de impunere asupra venitului anual global ajustat pe gospodarie, respectiv asupra venitul net anual global impozabil:

a) 0% pentru un venit global ajustat negativ;

b) 10% pentru un venitul net anual global impozabil pozitiv.

Daca despre impactul pe care il va avea asupra veniturilor bugetului de stat nu ne putem exprima inca o opinie clara. Nu putem spune acelasi lucru despre procedura de determinare a impozitului pe veniturile gospodariilor, pe care o consideram greoie, implicand un numar foarte mare de documente precum si o munca anevoioasa care implica o serie de calcule precum si o cunoastere aprofundata a legislatiei fiscale.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eight − two =