calcul impozit gospodarie

Cum se va calcula impozitul pe gospodarie?

Noul sistem de impozitare pe care Ministerul Finantelor intentioneaza sa il introduca de la inceputul anului viitor, presupune taxarea venitul global si introducerea notiunii de gospodarie. In documentul de lucru privind impozitul pe venit global gospodaria este definita ca fiind un grup alcatuit din una sau mai multe persoane fizice inrudite sau neinrudite care au un patrimoniu comun pe care il administreaza impreuna din punct de vedere economic și financiar și locuiesc sau nu efectiv la același numar cadastral.

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor și a obligatiilor cu valoare economica, precum și a bunurilor mobile și imobile la care se refera aceste drepturi care apartin uneia sau mai multor persoane fizice.

Impozitul pe venit global va fi datorat de catre persoanele fizice rezidente, desemnate ca reprezentant al gospodariei, de catre persoanele fizice nerezidente care desfasoara o activitate independenta prin intermediul unui sediu permanent in Romania, de catre persoanele fizice nerezidente care desfasoara activitati dependente in Romania, respectiv de catre persoanele fizice nerezidente care obtin venituri din alte sursre, prevazute la art. 129 din Legea nr 227 din 2015 privind Codul fiscal, determinate pe fiecare sursa, potrivit regulilor specifice fiecarei categorii de venit.

Potrivit acestui proiect, sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica rezidenta ori nerezidenta ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca acordate persoanelor care obtin venituri din salarii si asimilate salariilor.

Venitul net anual din activitati independente se determina prin deducerea din venitul brut anual a cotei forfetare de cheltuieli de 40% aplicata asupra venitului brut si a valorii anuale a cheltuielilor de personal platite in anul fiscal respectiv.

Veniturile care trebuie declarate de membrii gospodariei, si vor fi supuse impozitarii sunt: venituri din activitati independente salarii, chirii, investitii, pensii, activitati agricole si silvicultura, jocuri de noroc, transfer de proprietatii, alte surse, care sunt definite de Codul Fiscal.

Veniturile neimpozabile vor fi cele din vanzari deseuri reciclabile, sume incasate pentru invaliditate, ajutoare incasate in caz de deces, venituri din misiuni diplomatice, mostenirile, donatiile pana la 100 de mii de euro.

La stabilirea veniturilor supuse impozitarii nu se iau in calcul: mostenirile, prima tranzactionare cu actiuni FP, vanzari de locuinte din patrimoniul personal, potrivit documentului citat

Venitul brut cuprinde, printre altele, sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura din desfasurarea activitatii, veniturile sub forma de dobanzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate in legatura cu o activitate independenta sau veniturile inregistrate de casele de marcat cu memorie fiscala, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri in regim de taxi.

Urmatoarele venituri mai mari decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 de euro se impoziteaza cu o cota de 3%:

(a) veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea de catre persoanele fizice carora le-au fost emise aceste actiuni, in conditiile titlurilor I si VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare;

(b) veniturile realizate la prima tranzactionare a actiunilor emise de Fondul Proprietatea, de catre mostenitorii titlurilor de conversie sau actiunilor dobandite inainte de prima tranzactionare;

c) veniturile aferente titlurilor de plata obtinute de persoanele indreptatite potrivit legii, titularii initiali aflati in evidenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor sau mostenitorii acestora.

Venitul anual global se determina la nivelul fiecarei gospodarii și reprezinta suma veniturilor/caștigurilor nete/brute, dupa caz, obtinute de catre fiecare membru al gospodariei din Romania, cu exceptia veniturilor neimpozabile și a veniturile impozabile realizate de persoanele scutite prevazute la art. 60 din Legea nr 227 din 2015 privind Codul fiscal.

Determinarea plafonului neimpozabil aferent gospodariei se efectueaza pe baza punctajului acordat in functie de numarul membrilor gospodariei. Numarul membrilor luat in calcul la stabilirea punctajului aferent gospodariei este numarul membrilor declarat la data implementarii gospodariei prevazuta la art. 57^2 alin. (1) din Legea nr 227 din 2015 privind Codul fiscal.

Persoana fizica ce a locuit efectiv, in cursul anului, la mai multe numere cadastrale se declara ca membru intr-o singura gospodarie potrivit procedurii prevazute la art. 57^2 alin. (2). Punctajul alocat gospodariei este egal cu numarul membrilor gospodariei plus un punct.

Punctaj alocat = numar de membri +1

Stabilirea plafonului neimpozabil aferent gospodariei se calculeaza ca produs intre punctajul acordat gospodariei, 1.000 de lei și 12 luni.

Plafonul neimpozabil = Punctaj alocat x 1.000 lei x 12 luni

Venitul global ajustat se stabilește ca diferenta intre venitul anual global și plafonul neimpozabil.

Venitul global ajustat = Venit anual global – Plafonul neimpozabil

in situatia in care venitul anual global ajustat este negativ (Venitul global ajustat<0) gospodariilor unde se afla copii minori, se acorda un sprijin financiar in suma de 1.600 lei/an pentru fiecare copil. Copii care urmeaza cursurile obligatorii ale invatamantului preuniversitar vor beneficia de aceasta suma doar cu conditia ca absentele nemotivate sa nu depașeasca 10% din totalul orelor de curs, in cazul in care urmeaza.

Impozitul pe venitul anual global pe gospodarie se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual global impozabil

Impozitul pe venitul anual global = Venitul net anual global impozabil x 10%

Impozitul anual datorat se va comunica de catre consultantul fiscal persoanei fizice desemnate din cadrul gospodariei pana la data de 25 mai a anului fiscal urmator celui in care s-au realizat veniturile.

Pe de alta parte, platitorii de venituri din salarii vor depune doar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

De asemenea, acestia trebuie sa transmita/elibereze fiecarui beneficiar de venit un document care sa cuprinda venitul net realizat in cursul anului pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul anterior.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

eight + 12 =