Lista de Scutiri si Deduceri

Lista Deduceri la Impozitul pe gospodarie:

a) contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate datorate si platite de catre persoanele fizice in baza art. 148 si 170 din Codul fiscal;

b) primele de asigurare voluntara de sanatate, precum şi serviciile medicale furnizate sub forma de abonament, definite conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaşeasca nivelul unui salariu minim pentru un muncitor necalificat pe gospodarie

c) fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006, cu modificarile şi completarile ulterioare sau cele reprezentand contributii la scheme de pensii facultative, calificate astfel in conformitate cu legislatia privind pensiile facultative de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, administrate de catre entitati autorizate stabilite in state membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;

d) prime de asigurare voluntara de sanatate conform Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi serviciile medicale furnizate sub forma de abonament;

e) asigurarile obligatorii pentru casa si masina (RCA).

f) programe educationale si recreere pentru copiii aflati in intretinere: gradinite particulare, programe tip before/after school, taxe scolare, tabere sau excursii scolare, cursuri: limbi straine, arte, sport, cursuri de pregatire tip meditatii;

g) alimentarea contului pentru educatie permanenta, infiintat in baza Legea nr. 1/2011 Legea educatiei nationale;

h) activitati educationale pentru tineri/adulti (ex. taxe scolare, etc)

i) activitati sportive pentru adulti (ex. abonamente sala fitness, gimnastica, dans, alte activitati sportive);

j) achizitii de carti si produse de papetarie;

k) activitati culturale (ex: bilete/abonamente la teatru, cinema, spectacole);

l) servicii balneo-climaterice, fiziterapeutice, kinetoterapeutice;

m) medicamente pentru boli cronice si grave;

n) intretinere si reparatii gospodarie;

m) sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza şi functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii.

(13) Deducerile (D) se acorda anual, in limita plafonului neimpozabil aferent unei luni determinat la alin. (5). in cazul in care plafonul neimpozabil lunar variaza, se alege plafonul neimpozabil lunar care are valoarea cea mai mare. Cheltuielile deductibile care se pot deduce, sunt cele efectuate de catre oricare dintre membrii gospodariei, pentru acestia sau pentru alti membrii ai gospodariei, justificate cu documente.

Scutiri

Sunt scutiti de la plata impozitului pe venit urmatorii contribuabili:

 1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

a)  activitati independente, realizate in mod individual şi/sau intr-o forma de asociere;

b) salarii şi asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (1) – (3);

c) pensii;

d) activitati agricole, silvicultura şi piscicultura, altele decat cele prevazute la art. 105, realizate in mod individual şi/sau intr-o forma de asociere fara personalitate juridica;

 2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din venituri din salarii şi asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfaşurarii activitatii de creare de programe pentru calculator. incadrarea in activitatea de creare de programe pentru calculator se face prin ordin**) comun al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale şi persoanelor varstnice, al ministrului pentru societatea informationala, al ministrului educatiei şi cercetarii ştiintifice şi al ministrului finantelor publice;

3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1) – (3), ca urmare a desfaşurarii activitatii de cercetare-dezvoltare aplicativa şi/sau de dezvoltare tehnologica, in conditiile stabilite prin ordin***) comun al ministrului educatiei nationale şi cercetarii ştiintifice, al ministrului economiei, comertului şi relatiilor cu mediul de afaceri, al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale şi persoanelor varstnice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltarii rurale;

4.  persoanele fizice, pentru veniturile realizate din exercitarea profesiei de medic, in conditiile in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si ministrului finatelor publice”.